Sjuk utomlands

SJUK I ETT EU/EES-LAND ELLER SCHWEIZ

Du har rätt till vård på samma villkor som invånarna i landet. Det betyder att du betalar lika mycket eller lite som de gör när de söker vård. Kom ihåg att ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kort). Det kan du beställa utan kostnad på försäkringskassans hemsida. På resor inom Norden behövs inget kort. Det finns också en app att ladda ner med information om det Europeiska sjukförsäkrings-kortet. Här finns allmän information om kortet, nödnummer, vilka behandlingar/kostnader som ingår och vem du ska kontakta om du har tappat bort ditt kort.

SJUK I SPECIELLA AVTALSLÄNDER

Du kan ha rätt till vård i vissa länder utanför EU. Australien, Algeriet, Israel, Turkiet och delstaten Québec i Kanada är exempel på länder som Sverige har tecknat speciella avtal med. Kontakta Försäkringskassan för att få reda på vad som gäller i det land du ska besöka.

SJUK I ÖVRIGA LÄNDER

Du måste själv betala dina sjukvårdskostnader. Och det kan våldsamt dyrt! Se därför till att du har en ordentlig reseförsäkring! Hemförsäkringen är den viktigaste reseförsäkringen. Den täcker vård av akuta sjukdomar och hemtransporter under de första 45 resdagarna (ibland 60 dagar). Kontrollera vad som ingår i din hemförsäkring innan du åker, kanske behöver du teckna en kompletterande reseförsäkring.

SOS INTERNATIONAL

Ring SOS international om du blir sjuk utomlands. De kan ge dig information om vilket sjukhus du kan åka till. Du kan också få hjälp med att betala vårdkostnaderna och få hjälp med hemtransport om det behövs.

Hemsida: www.sos.eu/sv/privat/

Telefonnummer: +45 7010 5050
Advertisement
%d bloggers like this: