Sydafrika -Regnbågslandet

Efter ett kort besök i Sydafrika reflekterar jag kring landet i stort och smått. Sen 2001 har jag besökt landet ett 30 tal gånger och bott permanent på plats i ungefär två år.

Landet brottas med enorma politiska och ekonomiska utmaningar som tycks oändliga, samtidigt besitter landet ofattbara naturtillgångar och obegränsade möjligheter för turism. Var 5 turist skapar ett arbetstillfälle för en Sydafrikan.

Med en infrastruktur lik europa(kanske bättre) och ett välutbyggt järnvägsnät är landet väl rustat. Industrin är väl utbyggd och landet är i princip självförsörjande på alla läkemedel, livsmedel och andra nödvändiga varor.

Tyvärr är 55% procent av 45 millioner invånare utan arbete och bidrar inte med skatter och arbete. Många av dem kan inte läsa och skriva och kommer därför inte kunna skaffa sig kvalificerat arbete.

Den nya politiska situation har gjort landet lamslaget då valutan slår nya bottenrekord, investerare flyr och korroptionen försvagar tilliten till landets ledning.

För en svensk turist är landet helt underbart med ett varmt klimat hela den svenska hösten, vintern och våren. Priserna är högst humana och långt under halvs priset i sverige.

Jag ser ett scenario där, om valutan fortsätter att sjunka i värde, kommer att sätta landet i total kris. Redan fattiga människor kommer att få det extremt svårt att klara sig, rika vita kommer att få skulden och den omvända apartheid kommer eskalera likt Zimbabwe. Landet kommer vara förstört för flera generationer. Detta om inte landets ledare snabbt anpassar ekonomi, inrikes och utrikespolitiken till omvärlden.

 

Advertisement

Published by Håkan Ekstrand

Travels extensively in business and love culture, photography and filosophy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: